Behandling

Mina behandlingar
Jag är diplomerad massör för häst. Djupgående massage i kombination med behandlingsmetoder som laser- och eller elektroterapi är grunden i mina behandlingar. Jag är även utbildad att använda stötvåg och kan göra det på remiss av veterinär. I mina behandlingar använder jag mig också mobilisering och stretch. Jag använder mig också av flera hjälpmedel som till exempel kinesiotejp, balansplattor, equiband.


Så vad gör jag när jag behandlar?
Jag jobbar främst med hästens mjukdelar, det vill säga framförallt muskler och intilliggande strukturer som senor, ligament och bindväv. Med hjälp av el och laser kan jag också behandla leder.


Jag arbetar alltså inte kiropraktiskt, men indirekt påverkar jag så klart skelettet, då musklerna har sitt ursprung och fäste i skelettet. En asymmetri, det som kan ses som en snedhet, en oliksidighet, påverkar hur musklerna jobbar. Här kan man göra mycket för att få hästen att bli mer liksidig och samtidigt undvika andra skador som snabbt blir konsekvensen
när kroppen inte kan jobba i balans. Ibland är det underliggande skador eller sjukdomar som är problemet till att hästen jobbar oliksidigt och då behöver en veterinär diagnostisera och som regel behandla hästen innan min behandling kommer in i bilden.


Med hjälp av både elektro- och laserterapin har jag möjlighet att behandla i läkningsprocessen och därmed påskynda och förbättra läkning. Något som veterinärer kan rekommendera med remiss, till exempel på senor, ligament, leder. Andra gånger kan det handla om att hjälpa spända muskler och få bort sekundära problem efter att en veterinär har behandlat till exempel en led. Att ha en bra dialog med veterinärer är en förutsättning för en bra rehabilitering.


Jag skriver journal på varje behandling samt ger ett hemgångsråd som varje hästägare får med sig. Där kan du som kund läsa om vad jag har hittat när jag känt och tittat på din häst och du får också med övningar och tips på träning som du kan jobba med på egen hand. Jag lämnar självklart ut mina journaler till de djurägare som vill ha dem, antingen till sig själva, till veterinär eller till försäkringsbolag.