Equiopat

Vad gör en Equiopat?
Det finns många begrepp och titlar på personer som på olika sätt arbetar med att behandla hästar. Det är inte så lätt som hästägare att veta vem som gör vad och vad det betyder. Därför tänker jag kortfattat redogöra för vad jag gör och vilken utbildning jag har med mig i bagaget när jag behandlar din häst.

För att jag få kalla mig certifierad Equiopat, måste jag ha läst en tvåårig heltidsstudie på UPH Academy. Utbildningen är omfattande och lägger stort fokus på anatomi, fysiologi, biomekanik och rehabilitering. Jag är utbildad professionell att använda flera olika behandlingsmetoder som stötvåg, laser och elektroterapi. Jag jobbar också med praktisk rehabilitering, där det handlar om att på bästa sätt få hästen att kunna använda sin kropp optimalt efter skada eller sjukdom.

Många av mina kunder tar också hjälp av mig i ett förebyggande syfte. Det kan handla om återhämtning efter en tuff tränings/tävlings-period, eller att stämma av under uppbyggnad och därtill hjälpa hästen att stärka sig på ett optimalt sätt och samtidigt minska risken för förslitningar.