Medicinsk laser

Medicinsk laser
Laserns effekt är påminner en del om strömmens, men min erfarenhet är att de lämpar sig i lite olika behandlingsområden och syften. Jag tycker att de kompletterar varandra och mitt val av maskin beror bland annat på vad som ska behandlas, behandlingsupplägg och eventuell smärta.


Det finns många olika ljusbehandlingar på marknaden. Den jag jobbar med är en så kallad lågeffekts-laser (det vill säga inte så stark som används i till exempel kirurgi). Både lasern och elen påskyndar kroppens egen läkning, och kan ge en smärtlindrande och avslappnande effekt. Eftersom behandling med laser som regel inte förknippas med obehag, är det ett väldigt bra
sätt att behandla områden med smärta och/eller hästar som är väldigt spända/nervösa (vilket inte är ovanligt beror på någon form av smärtproblematik).


Det finns också olika sätt att jobba med laser utifrån vilken laser man jobbar med, jag har arbetar med Optilaser och använder därför mig av olika frekvenser och doser beroende på behandlingsområde.

Lasern har ett stort behandlingsområde:
-Hudproblem; eksem, acne, mugg.
-Sår: akuta, svårläkta.
-Frakturer
-Nervskador
-Smärtlindring
-Ödem
-Tandköttsinflammation
-Tendinit (senskador)
-Neuralgier
-Muskelinflammationer, akuta och kroniska